x x
x x

Aktualność: Europejski Rejestr Doradców Podatkowych (European Tax Register)

Europejski Rejestr Doradców Podatkowych (European Tax Register) to ogólnoeuropejski rejestr doradców podatkowych prowadzony przez Confederation Fiscale Europennee (CFE). Rejestr ten umożliwia wyszukanie wykwalifikowanych doradców podatkowych na terenie Europy. Obecnie coraz częściej firmy przygotowują projekty o zasięgu międzynarodowym lub rozwijają międzynarodowe inicjatywy wymagające skorzystania z usług wykwalifikowanych doradców podatkowych nie tylko z kraju, w którym mieści się ich siedziba, ale również z innych państw europejskich. W obecnych czasach Internet stanowi doskonałe narzędzie pozwalające reagować na takie wymagania, dlatego Confederation Fiscale Europennee opracowała Europejski Rejestr Doradców Podatkowych, który  jest wyszukiwarką dostępną w trybie online,  dzięki której potencjalni klienci z całego świata mogą znaleźć doradcę podatkowego posiadającego odpowiednie umiejętności. Wyszukiwanie może być prowadzone wg nazwiska, kraju, znajomości języków lub specjalizacji.

Doradcy podatkowi z Polski także mogą utworzyć własne konto w Europejskim Rejestrze Doradców Podatkowych. Aby utworzyć własne konto należy:

1. Wejść na adres http://www.cfe-eutax.org/user/register,
2. Zaznaczyć, że zamierza się dokonać rejestracji oraz podać wszystkie wymagane informacje,
3. Dokonać opłaty rejestracyjnej (Opłata za pierwszą rejestrację wynosi 100 EUR, następnie opłata roczna 50 EUR).
 

Konto na które należy dokonać opłaty:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych mBank S.A. ul. Królewska 00-950 Warszawa
Numer konta.: 37 1140 1124 0000 4004 3000 1029
IBAN-Code: PL 37 1140 1124 0000 4004 3000 1029 BIC-Code BREXPLPW 
              Tytuł Przelewu „Europejski Rejestr Doradców Podatkowych_imię i nazwisko”
4. Po dokonaniu płatności, Krajowa Izba Doradców Podatkowych dokona potwierdzenia otrzymania wpłaty, członkostwa doradcy podatkowego w KIDP oraz prawidłowości wprowadzonych danych,
5. Po zweryfikowaniu danych doradca podatkowy otrzyma FV.

Rejestr będzie zawierał następujące dane każdego Doradcy Podatkowego (DP).
- Płeć: Mężczyzna/Kobieta. Informacja ta zostanie wykorzystana również do wygenerowania tytułu (Pan/Pani).
- Nazwisko: nazwisko Doradcy Podatkowego w języku narodowym (wyłącznie litery alfabetu łacińskiego).

- Imię: imię Doradcy Podatkowego w języku narodowym (wyłącznie litery alfabetu łacińskiego).
- Firma: nazwa firmy, dla której pracuje DP.
- Ulica 1: ulica i numer w adresie służbowym DP.
- Ulica 2: opcjonalnie: drugi wiersz adresu.
- Miasto: miejscowość, w której znajduje się biuro DP. Nie jest to pole tekstowe, ale link do bazy danych zawierającej nazwy miejscowości. Wypełniając to pole użytkownik może wpisać dane w angielskim lub lokalnym systemie zapisu, a system wyświetli listę potencjalnych dopasowań.
- Kod pocztowy: kod pocztowy miejscowości w adresie służbowym DP.
- Kraj: kraj, w którym znajduje się biuro DP. Nie musi być tożsame z krajem Organizacji Krajowej, czyli KIDP. W polach będzie automatycznie wprowadzona nazwa tego samego kraju, co w przypadku Organizacji Krajowej, ale może ona zostać zmieniona.
- Telefon: numer telefonu DP. Zostanie wprowadzony w określonym formacie (kod kraju i regionu zostanie zapisany oddzielnie).

- Faks: numer faksu DP. Zostanie wprowadzony w określonym formacie (kod kraju i regionu zostanie zapisany oddzielnie). Jest to niezbędne, aby umożliwić wykorzystanie w przyszłości automatycznych systemów faksujących lub innego mechanizmu wybierania automatycznego w przyszłości.
- Adres e-mail: adres poczty elektronicznej DP, który pojawi się w rejestrze. Przed akceptacją adresu system dokona sprawdzenia jego formatu oraz nazwy domeny. Wykluczy to większość nieprawidłowo wpisanych adresów.
- Adres strony internetowej: strona internetowa DP. Przed akceptacją adresu system sprawdzi czy podana strona istnieje.
- Znajomość języków: DP będzie mieć możliwość wpisania języków, które zna, oraz stopnia ich opanowania (język ojczysty, znajomość biegła, podstawowa, ...). Liczba języków jest nieograniczona.
- Kod Organizacji Krajowej: kod lub numer przypisany DP w wewnętrznej ewidencji Organizacji Krajowej (numer wpisu). Wypełnienie tego pola jest opcjonalne
- Tytuł zawodowy: tytuł, którym DP posługuje się w ramach wykonywania zawodu. DP będzie musiał wybrać tytuł z podanej listy. Wybór będzie ograniczony do tytułów wykorzystywanych przez Organizację Krajową, do której należy DP.
- Stopień naukowy/Kwalifikacje/Dyplom: Dyplom lub stopień, który posiada DP. Przykładowo: „doktor” lub „profesor”. DP będzie mógł wpisać 3 tytuły (wolny tekst).

Doradca Podatkowy będzie mógł dokonać zmiany wprowadzonych danych.  Aby dokonać zmiany danych należy:


1. Zalogować się na stronie http://www.cfe-eutax.org/user i podać nowe dane. Login to adres poczty elektronicznej znajdujący się w rejestrze.
2. Organizacja Krajowa zostanie poinformowana o zmianie i będzie musiała ją zaakceptować lub odrzucić. Biuro CFE również otrzyma kopię takich informacji pocztą elektroniczną.
3. Po zaakceptowaniu zmiany przez Organizację Krajową nowe dane zostaną opublikowane w publicznej witrynie internetowej CFE.

Jeśli doradca podatkowy zaprzestanie działalności i poinformuje o tym Organizację Krajową, fakt ten zostanie zaznaczony w Europejskim Rejestrze Doradców Podatkowych i dane doradcy podatkowego automatycznie zostaną usunięte z Rejestru.

DATA PUBLIKACJI: 2016-12-07 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x